Purge Deleted Key

Operations

Purge Deleted Key

Trwale usuwa określony klucz.
Operacja przeczyszczania usuniętego klucza ma zastosowanie do magazynów z włączonym usuwaniem nietrwałego. Podczas gdy operacja może być wywoływana w dowolnym magazynie, zwróci błąd, jeśli zostanie wywołana w magazynie z włączonym niemiękkim usuwaniem. Ta operacja wymaga uprawnienia klucze/przeczyszczanie.