Hybrid Connections

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje połączenie hybrydowe usługi. Ta operacja jest idempotentna.

Create Or Update Authorization Rule

Tworzy lub aktualizuje regułę autoryzacji dla połączenia hybrydowego.

Delete

Usuwa połączenie hybrydowe.

Delete Authorization Rule

Usuwa regułę autoryzacji połączenia hybrydowego.

Get

Zwraca opis określonego połączenia hybrydowego.

Get Authorization Rule

Reguła autoryzacji połączenia hybrydowego dla połączenia hybrydowego według nazwy.

List Authorization Rules

Reguły autoryzacji dla połączenia hybrydowego.

List By Namespace

Wyświetla listę połączenia hybrydowego w obszarze nazw.

List Keys

Podstawowe i pomocnicze parametry połączenia do połączenia hybrydowego.

Regenerate Keys

Regeneruje parametry połączenia podstawowego lub pomocniczego do połączenia hybrydowego.