AverageLoadScalingTriggerAverageLoadScalingTrigger

Opisuje wyzwalacz średniego obciążenia używany do automatycznego skalowania.Describes the average load trigger used for auto scaling.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganeRequired
metric AutoScalingMetricAutoScalingMetric TakYes
lowerLoadThreshold number (double)number (double) TakYes
upperLoadThreshold number (double)number (double) TakYes
scaleIntervalInSeconds liczba całkowitainteger TakYes

metric

Typ: AutoScalingMetricType: AutoScalingMetric
Wymagane: TakRequired: Yes

Opis metryki używanej do skalowania.Description of the metric that is used for scaling.


lowerLoadThreshold

Typ: number (double)Type: number (double)
Wymagane: TakRequired: Yes

Niższy próg obciążenia (jeśli średnie obciążenie jest poniżej tego progu, usługa będzie skalowana w dół).Lower load threshold (if average load is below this threshold, service will scale down).


upperLoadThreshold

Typ: number (double)Type: number (double)
Wymagane: TakRequired: Yes

Górny próg obciążenia (jeśli średnie obciążenie przekracza ten próg, usługa będzie skalowana w górę).Upper load threshold (if average load is above this threshold, service will scale up).


scaleIntervalInSeconds

Typ: liczba całkowitaType: integer
Wymagane: TakRequired: Yes
InclusiveMinimum:60InclusiveMinimum: 60

Interwał skalowania, który wskazuje, jak często ten wyzwalacz będzie sprawdzany.Scale interval that indicates how often will this trigger be checked.