WaitForPrimarySwapSafetyCheckWaitForPrimarySwapSafetyCheck

Sprawdzenie bezpieczeństwa, które czeka na przeniesienie repliki podstawowej z węzła przed rozpoczęciem uaktualniania, aby zapewnić dostępność repliki podstawowej dla partycji.Safety check that waits for the primary replica to be moved out of the node before starting an upgrade to ensure the availability of the primary replica for the partition.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganeRequired
PartitionId ciąg (UUID)string (uuid) NieNo

PartitionId

Typ : ciąg (UUID)Type : string (uuid)
Wymagane : nieRequired : No

Identyfikator partycji, która jest poddawana kontroli bezpieczeństwa.Id of the partition which is undergoing the safety check.