Lista zgłoszeńApplicationResourceDescriptionList

Stronicowa lista zasobów aplikacji.A pageable list of application resources.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganyRequired
value tablica ApplicationResourceDescriptionarray of ApplicationResourceDescription NieNo
nextLink ciągstring NieNo

value

Typ: tablica ApplicationResourceDescriptionType: array of ApplicationResourceDescription
Wymagane: NieRequired: No

Jedna strona listy.One page of the list.


Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Identyfikator URI, aby pobrać następną stronę listy.URI to fetch the next page of the list.