Interfejsy API typu usługiServiceType APIs

NazwaName OpisDescription
Pobierz listę informacji o typie usługiGet Service Type Info List Pobiera listę zawierającą informacje o typach usług, które są obsługiwane przez aprowizowanym typem aplikacji w klastrze sieci szkieletowej usług.Gets the list containing the information about service types that are supported by a provisioned application type in a Service Fabric cluster.
Pobierz informacje o typie usługi według nazwyGet Service Type Info By Name Pobiera informacje o określonym typie usługi, który jest obsługiwany przez aprowizowanym typem aplikacji w klastrze sieci szkieletowej usług.Gets the information about a specific service type that is supported by a provisioned application type in a Service Fabric cluster.
Pobierz manifest usługiGet Service Manifest Pobiera manifest opisujący typ usługi.Gets the manifest describing a service type.
Pobierz listę informacji o typie usługi wdrożonejGet Deployed Service Type Info List Pobiera listę zawierającą informacje o typach usług z aplikacji wdrożonych w węźle w klastrze sieci szkieletowej usług.Gets the list containing the information about service types from the applications deployed on a node in a Service Fabric cluster.
Uzyskaj informacje o typie usługi wdrożonej według nazwyGet Deployed Service Type Info By Name Pobiera informacje o określonym typie usługi aplikacji wdrożonej w węźle w klastrze sieci szkieletowej usług.Gets the information about a specified service type of the application deployed on a node in a Service Fabric cluster.