Wyliczenia ApplicationResourceStatusApplicationResourceStatus enum

typ: ciągtype: string

Możliwe wartości to: "Nieprawidłowe", "Gotowe", "Uaktualnianie", "Tworzenie", "Usuwanie", "Nie powiodło się"Possible values include: 'Invalid', 'Ready', 'Upgrading', 'Creating', 'Deleting', 'Failed'