NaprawaTaskUpdateInfoRepairTaskUpdateInfo

Opisuje wynik operacji, która utworzyła lub zaktualizowała zadanie naprawy.Describes the result of an operation that created or updated a repair task.

Ten typ obsługuje platformę sieci szkieletowej usług; nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z kodu.This type supports the Service Fabric platform; it is not meant to be used directly from your code.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganyRequired
Version ciągstring TakYes

Version

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: TakRequired: Yes

Nowa wersja zadania naprawy.The new version of the repair task.