Wartość TajnaSecretValue

Ten typ reprezentuje niezaszyfrowane wartości klucza tajnego.This type represents the unencrypted value of the secret.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganyRequired
value ciągstring NieNo

value

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Rzeczywista wartość klucza tajnego.The actual value of the secret.