VolumeResourceDescriptionVolumeResourceDescription

Ten typ opisuje zasób woluminu.This type describes a volume resource.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganyRequired
name ciągstring TakYes
properties VolumePropertiesVolumeProperties TakYes

name

Typ: ciągType: string
Wymagane: takRequired: Yes

Nazwa zasobu woluminu.Name of the Volume resource.


properties

Typ: VolumePropertiesType: VolumeProperties
Wymagane: takRequired: Yes

Opisuje właściwości zasobu woluminu.Describes properties of a volume resource.