Host Pool - Get Role Definition

Wyświetla listę ról usługi Azure RBAC według grupy dzierżawców.
Wyświetla listę określonych lub wszystkich ról RBAC platformy Azure, które są dostępne dla przypisania.

GET https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/Rds.Authorization/roleDefinitions

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
hostPoolName
path True
  • string

Żądana nazwa hostpoola

tenantGroupName
path True
  • string

Żądana nazwa grupy dzierżawy

tenantName
path True
  • string

Żądana nazwa dzierżawy

Odpowiedzi

Name Type Description
Other Status Codes

Odpowiedzi nie można zlokalizować dla tej operacji.