CISO Workshop module 5: Information ProtectionCISO Workshop Module 5: Information Protection

Dowiedz się, jak chronić informacje poufne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe dzięki automatycznej klasyfikacji i trwałemu szyfrowaniu między urządzeniami.Learn how to protect sensitive information wherever it goes with automatic classification and persistent encryption across devices. Zawiera informacje na temat ciągłego monitorowania danych między urządzeniami przenośnymi, usługami w chmurze i innymi zasobami firmowymi.Includes information on continuous monitoring of data across mobile devices, cloud services, and other corporate assets.

Wprowadzenie: Information Protection (3:04)Introduction: Information Protection (3:04)

Część 1: historia Information Protection i kontekst (8:43)Part 1: Information Protection History and Context (8:43)

Część 2: strategia Information Protection (9:11)Part 2: Information Protection Strategy (9:11)

Część 3: Historia pliku i ochrona informacji w dowolnym miejscu (10:23)Part 3: Story of a File and Protecting Information Anywhere (10:23)