Możliwości aplikacji i usług w chmurzeApplications and cloud services capabilities

W tym artykule wymieniono możliwości, które mogą pomóc w aplikacjach i usługach w chmurze.This article lists the capabilities that can help with applications and cloud services.

Kategoria 1Category 1

Kategoria 2Category 2

Kategoria 3Category 3

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft, zobacz dokumentację zabezpieczeń firmy Microsoft.For additional security guidance from Microsoft, see Microsoft security documentation.