Microsoft Security Best Practices module: zabezpieczenia punktu końcowegoMicrosoft Security Best Practices module: Endpoint security

Wprowadzenie...Introduction...

Część 1:Part 1:

Część 2:Part 2:

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft, zobacz dokumentację zabezpieczeń firmy Microsoft.For additional security guidance from Microsoft, see Microsoft security documentation.