Microsoft Security Best Practices — moduł: Ochrona informacji i magazynMicrosoft Security Best Practices module: Information protection and storage

Własność intelektualna, która jest cenna dla organizacji (lub jej klientów/składników), wymaga ochrony zabezpieczeń odpowiedniej dla jej wartości.Intellectual property that is valuable to the organization (or its customers/constituents) requires security protection appropriate to its value.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Magazyn, dane i funkcje szyfrowania i możliwości .See the Storage, data, and encryption and Capabilities topics for more information.

Poniższe wideo zawierają wskazówki dotyczące ochrony informacji i magazynu.The following videos provide guidance on information protection and storage. Możesz również pobrać slajdy programu PowerPoint powiązane z tymi filmami wideo.You can also download the PowerPoint slides associated with these videos.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach ochrony informacji w bazach danych Microsoft 365 i SQL, zobacz CISO Workshop module 5: Information Protection i ochrony informacji i magazynu.For more information about information protection capabilities across Microsoft 365 and SQL databases, see CISO Workshop Module 5: Information Protection and Information protection and storage capabilities.

Część 1: wprowadzenie (13:39)Part 1: Introduction (13:39)

Część 2: najlepsze rozwiązania dotyczące magazynu i szyfrowania (03:30)Part 2: Storage and Encryption Best Practices (03:30)

Następne krokiNext steps

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft, zobacz dokumentację zabezpieczeń firmy Microsoft.For additional security guidance from Microsoft, see Microsoft security documentation.