Moduł Najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń firmy Microsoft: zabezpieczenia sieci i ich zawieranie

Zawieranie zabezpieczeń & sieci pomaga zmniejszyć ryzyko organizacji, zapewniając kontrolę dostępu, aby ograniczyć możliwość przechodzenia przez środowisko przedsiębiorstwa bez utrudniania legalnej komunikacji i interakcji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Zabezpieczenia sieci i zawierania i możliwości .

Poniższe filmy wideo zawierają wskazówki dotyczące zabezpieczeń sieci i ich zawierania. Możesz również pobrać slajdy programu PowerPoint skojarzone z tymi klipami wideo.

Część 1: Wprowadzenie — omówienie zabezpieczeń sieci platformy Azure (21:31)

Część 2. Dopasowanie segmentacji spójności & przedsiębiorstwa (04:15)

Część 3. Pragmatyczna strategia zawierania (04:14)

Część 4. Strategia przeglądarki Internet Edge (01:59)

Część 5. Zakończenie usługi ExpressRoute (02:24)

Część 6. Przestarzała technologia Legacy Technology (02:35)

Część 7. Projekt sieciowej grupy zabezpieczeń podsieci & (03:04)

Część 8: Środki zaradcze DDoS (02:41)

Część 9. Zabezpieczenia ruchu przychodzącego/wychodzącego platformy Azure (02:08)

Część 10: Zaawansowana widoczność (02:09)

Następne kroki

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft, zobacz dokumentację zabezpieczeń firmy Microsoft.