Informacje o wdrożeniu z sierpnia 2020 r. — Zaufany program główny firmy Microsoft

We wtorek, 25 sierpnia 2020 r., firma Microsoft wyda planowaną aktualizację programu zaufanego certyfikatu głównego firmy Microsoft.

W tej wersji notBefore następujących katalogu głównego (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. China Financial Certification Authority (CFCA) \ China Financial CA \ EABDA240440ABBD694930A01D09764C6C2D77966
 2. LuxTrust \ LuxTrust global root 2 \ 1e0e56190ad18b2598b20444FF668A0417995F3F

W tej wersji notBefore the Code Signing EKU (Kod podpisywania EKU ) zostaną następujące katalogi główne:

 1. China Financial Certification Authority (CFCA) \ CFCA EV ROOT \ E2B8294B5584AB6B58C290466CAC3FB8398F8483
 2. Chunghwa Telecom \ Chunghwa Telecom Co., Ltd. - ePKI Root Certification Authority \ 67650DF17E8E7E5B8240A4F4564BCFE23D69C6F0
 3. Chunghwa Telecom \ ePKI Root Certification Authority - G2 \ D99B104298594763F0B9A927B79269CB47DD158B
 4. DigiCert \ Gdy Enterprise Root dla urządzeń przenośnych firmy Microsoft \ 92B46C76E13054E104F230517E6E504D43AB10B5
 5. Rząd Brazylii, Gdyo Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) \ Autoridade Certificadora Raiz Brasilkierunkowy v2 \ A9822E6C6933C63C148C2DCAA44A5CF1AAD2C42E
 6. Rząd Indii, & Kontroler urzędów certyfikacji (CCA) \ CCA India 2015 SPL \ 3BC6DCE00307BD676041EBD85970C62F8FDA5109
 7. Izenpe S.A. \ Izenpe.com \ 30779E9315022E94856A3FF8BCF815B082F9AEFD
 8. Korea Information Security Agency (KISA) \ KISA RootCA 1 \ 027268293E5F5D17AAA4B3C3E6361E1F92575EAA
 9. NetLock Ltd. \ NetLock Minositett Kozjegyzoi (Klasa QA) Tanusitvanykiado \ 016897E1A0B8F2C3B134665C20A727B7A158E28F
 10. SI-TRUST \ SI-TRUST Root \ 3A4979B40FA841488200B582FBEEB63AAB9919AE

Ta wersja spowoduje , że program OCSP EKU nie będzie zezwalał na następujące katalogi główne:

 1. Chunghwa \ Telecom Chunghwa Telecom Co., Ltd. - ePKI Root Certification Authority \ 67650DF17E8E7E5B8240A4F4564BCFE23D69C6F0
 2. DigiCert \ Baltimore CyberTrust Root \ D4DE20D05E66FC53FE1A50882C78DB2852CAE474
 3. Rząd Hiszpanii, Dirección General de la Policía ? Io del Interior ? España. AC R \ AIZ DNIE \ B38FECEC0B148AA686C3D00F01ECC8848E8085EB
 4. Korea Information Security Agency (KISA) \ KISA RootCA 1 \ 027268293E5F5D17AAA4B3C3E6361E1F92575EAA
 5. SI-TRUST \ SI-TRUST Root \ 3A4979B40FA841488200B582FBEEB63AAB9919AE

W tej wersji nie zaokrysz efs EKU następującym katalogom głównych:

 1. Austria For Data Protection (Arge Daten) (GlobalTrust) \ GLOBALTRUST \ 342CD9D3062DA48C346965297F081EBC2EF68FDC
 2. China Financial Certification Authority (CFCA) \ CFCA EV ROOT \ E2B8294B5584AB6B58C290466CAC3FB8398F8483
 3. Chunghwa Telecom \ Chunghwa Telecom Co., Ltd. - ePKI Root Certification Authority \ 67650DF17E8E7E5B8240A4F4564BCFE23D69C6F0
 4. Chunghwa Telecom \ ePKI Root Certification Authority - G2 \ D99B104298594763F0B9A927B79269CB47DD158B
 5. Entrust \TrustTrust Premium \ D8A6332CE0036FB185F6634F7D6A066526322827
 6. Entrust \TrustTrust Commercial \ F9B5B632455F9CBEEC575F80DCE96E2CC7B278B7
 7. Powierzenie \ Powierzenie głównego urzędu certyfikacji \ B31EB1B740E36C8402DADC37D44DF5D4674952F9
 8. Entrust \TrustTrust Premium ECC \ B8236B002F1D16865301556C11A437CAEBFFC3BB
 9. Powierzenie \ Entrust.net Certyfikacji (2048) \ 503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431
 10. Powierzenie \ Powierzenie głównego urzędu certyfikacji — G2 \ 8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4
 11. Entrust \TrustTrust Networking \ 293621028B20ED02F566C532D1D6ED909F45002F
 12. Global DigitalRootity Authority Co., Ltd. (dawniej Aspg Dong Certificate Authority (GDCA)) \ GDCA TrustAUTH R5 ROOT \ 0F36385B811A25C39B314E83CAE9346670CC74B4
 13. Rząd Brazylii, Gdyo Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) \ Autoridade Certificadora Raiz Brasilkierunkowy v2 \ A9822E6C6933C63C148C2DCAA44A5CF1AAD2C42E
 14. Rząd Indii, & Kontroler ds. Technologii Informacyjnej (CCA) CCA India 2015 SPL \ 3BC6DCE00307BD676041EBD85970C62F8FDA5109
 15. Rząd Indii, & Kontroler informatycznych urzędów certyfikacji (CCA) CcA India 2014 \ A2B86B5A68D92819D9CE5DD6D7969A4968E11991
 16. IdenTrust Services, LLC \ IdenTrust Public Sector Root CA 1 \ BA29416077983FF4F3EFF231053B2EEA6D4D45FD
 17. IdenTrust Services, LLC \ DST Root CA X3 \ DAC9024F54D8F6DF94935FB1732638CA6AD77C13
 18. OISTE \ OISTE WISeKey Global Root GC CA \ E011845E34DEBE8881B99CF61626D1961FC3B931
 19. SI-TRUST \ SI-TRUST Root \ 3A4979B40FA841488200B582FBEEB63AAB9919AE

W tej wersji notBefore EKU zabezpieczeń IP dla następujących pierwiastków głównych:

 1. Austria For Data Protection (Arge Daten) (GlobalTrust) \ GLOBALTRUST \ 342CD9D3062DA48C346965297F081EBC2EF68FDC
 2. China Financial Certification Authority (CFCA) \ CFCA EV ROOT \ E2B8294B5584AB6B58C290466CAC3FB8398F8483
 3. Chunghwa Telecom \ Chunghwa Telecom Co., Ltd. - ePKI Root Certification Authority \ 67650DF17E8E7E5B8240A4F4564BCFE23D69C6F0
 4. Entrust \TrustTrust Premium \ D8A6332CE0036FB185F6634F7D6A066526322827
 5. Entrust \TrustTrust Commercial \ F9B5B632455F9CBEEC575F80DCE96E2CC7B278B7
 6. Powierzenie \ Powierzenie głównego urzędu certyfikacji \ B31EB1B740E36C8402DADC37D44DF5D4674952F9
 7. Entrust \TrustTrust Premium ECC \ B8236B002F1D16865301556C11A437CAEBFFC3BB
 8. Powierzenie \ Entrust.net Certyfikacji (2048) \ 503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431
 9. Powierzenie \ Powierzenie głównego urzędu certyfikacji — G2 \ 8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4
 10. Entrust \TrustTrust Networking \ 293621028B20ED02F566C532D1D6ED909F45002F
 11. Rząd Brazylii, Gdyo Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) \ Autoridade Certificadora Raiz Brasilkierunkowy v2 \ A9822E6C6933C63C148C2DCAA44A5CF1AAD2C42E
 12. Izenpe S.A. \ Izenpe.com \ 30779E9315022E94856A3FF8BCF815B082F9AEFD

Ta wersja będzie dodawać do następujących katalogów głównych:

 1. Rząd Brazylii, Abyo Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) \ Autoridade Certificadora Raiz Brasil pojedynek v10 \ 6C155ED7271A904A0DC040F0C857FF53BF6DB290

Uwaga

 • Windows 10 umożliwia nam zaprzestanie stosowania właściwości "NotBefore" i "Disable" do zaufanych katalogów głównych lub EKU, które umożliwiają nam usunięcie niektórych funkcji certyfikatu głównego bez pełnego usuwania. Te funkcje nie są dostępne w wersjach starszych niż Windows 10. Ta zmiana nie Windows ma wpływu na wcześniejsze wersje programu.
 • Daty NotBefore i Disable są ustawione na pierwszy dzień miesiąca wydania.
 • Pakiet aktualizacji będzie dostępny do pobrania i testowania pod: https://aka.ms/CTLDownload
 • Podpisy na listach zaufania certyfikatów w zaufanym programie głównym firmy Microsoft zostały zmienione z dwóch podpisów (tylko SHA-1/SHA-2) na SHA-2. Nie są wymagane żadne działania klienta. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus