Powiadomienie dotyczące wdrażania z lipca 2020 — zaufany program główny firmy MicrosoftJuly 2020 Deployment Notice - Microsoft Trusted Root Program

W wtorek, 28 lipca 2020, firma Microsoft udostępni planowaną aktualizację programu zaufanego certyfikatu głównego firmy Microsoft.On Tuesday, July 28th, 2020, Microsoft will release a planned update to the Microsoft Trusted Root Certificate Program.

W tej wersji zostanie dodane następujące katalogi główne (CA \ certyfikat główny \ SHA-1 odcisk palca):This release will add the following roots (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Asseco sa systemów danych \CERTUM z urzędu certyfikacji \ 384 F33E783CACDFF4A2CCAC67556956D7E5163CE1EDAsseco Data Systems S.A. \ Certum EC-384 CA \ F33E783CACDFF4A2CCAC67556956D7E5163CE1ED
 2. Asseco sa systemów danych \CERTUM zaufany główny urząd certyfikacji \ C88344C018AE9FCCF187B78F22D1C5D74584BAE5Asseco Data Systems S.A. \ Certum Trusted Root CA \ C88344C018AE9FCCF187B78F22D1C5D74584BAE5

W tej wersji zostanie dodany identyfikator OID podpisywania kodu EV do następujących elementów głównych:This release will add the EV Code Signing OID to the following roots:

 1. \Główny urząd certyfikacji Amazon Amazon 4 \ F6108407D6F8BB67980CC2E244C2EBAE1CEF63BEAmazon \ Amazon Root CA 4 \ F6108407D6F8BB67980CC2E244C2EBAE1CEF63BE
 2. \Główny urząd certyfikacji usługi Amazon Amazon Services — G2 \ 925A8F8D2C6D04E0665F596AFF22D863E8256F3FAmazon \ Amazon Services Root Certificate Authority -- G2 \ 925A8F8D2C6D04E0665F596AFF22D863E8256F3F
 3. \Główny urząd certyfikacji Amazon Amazon 2 \ 5A8CEF45D7A69859767A8C8B4496B578CF474B1AAmazon \ Amazon Root CA 2 \ 5A8CEF45D7A69859767A8C8B4496B578CF474B1A
 4. Tugra e- \ Tugra urząd certyfikacji \ 51C6E70849066EF392D45CA00D6DA3628FC35239E-Tugra \ E-Tugra Certification Authority \ 51C6E70849066EF392D45CA00D6DA3628FC35239
 5. DigiCert DigiCert, który ma \ Identyfikator root G3 \ F517A24F9A48C6C9F8A200269FDC0F482CAB3089Digicert \ DigiCert Assured ID Root G3 \ F517A24F9A48C6C9F8A200269FDC0F482CAB3089
 6. DigiCert \ Thawte podstawowy główny urząd certyfikacji — G3 \ F18B538D1BE903B6A6F056435B171589CAF36BF2Digicert \ thawte Primary Root CA - G3 \ F18B538D1BE903B6A6F056435B171589CAF36BF2
 7. DigiCert \ DigiCert Global root \ DF3C24F9BFD666761B268073FE06D1CC8D4F82A4Digicert \ DigiCert Global Root G2 \ DF3C24F9BFD666761B268073FE06D1CC8D4F82A4
 8. DigiCert \ DigiCert — Zaufane główne korzenio G4 \ DDFB16CD4931C973A2037D3FC83A4D7D775D05E4Digicert \ DigiCert Trusted Root G4 \ DDFB16CD4931C973A2037D3FC83A4D7D775D05E4
 9. DigiCert \ DigiCert Baltimore root \ D4DE20D05E66FC53FE1A50882C78DB2852CAE474Digicert \ DigiCert Baltimore Root \ D4DE20D05E66FC53FE1A50882C78DB2852CAE474
 10. DigiCert \ DigiCert \ A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436Digicert \ DigiCert \ A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436
 11. DigiCert \ DigiCert, zapewniający Identyfikator głównego G2 \ A14B48D943EE0A0E40904F3CE0A4C09193515D3FDigicert \ DigiCert Assured ID Root G2 \ A14B48D943EE0A0E40904F3CE0A4C09193515D3F
 12. DigiCert \ DigiCert Global root G3 \ 7E04DE896A3E666D00E687D33FFAD93BE83D349EDigicert \ DigiCert Global Root G3 \ 7E04DE896A3E666D00E687D33FFAD93BE83D349E
 13. \Główny urząd certyfikacji DigiCert DigiCert High Assurance \ 5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25Digicert \ DigiCert High Assurance EV Root CA \ 5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25
 14. DigiCert \ VeriSign \ 4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5Digicert \ VeriSign \ 4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5
 15. \Uniwersalny główny urząd certyfikacji DigiCert VeriSign \ 3679CA35668772304D30A5FB873B0FA77BB70D54Digicert \ VeriSign Universal Root Certification Authority \ 3679CA35668772304D30A5FB873B0FA77BB70D54
 16. DigiCert \ DigiCert, zapewniający Identyfikator głównego urzędu certyfikacji \ 0563B8630D62D75ABBC8AB1E4BDFB5A899B24D43Digicert \ DigiCert Assured ID Root CA \ 0563B8630D62D75ABBC8AB1E4BDFB5A899B24D43
 17. \Podstawowy urząd certyfikacji DigiCert GeoTrust-G3 \ 039EEDB80BE7A03C6953893B20D2D9323A4C2AFDDigicert \ GeoTrust Primary Certification Authority - G3 \ 039EEDB80BE7A03C6953893B20D2D9323A4C2AFD
 18. Camerfirma AC, komory sa z głównego Królestwa-2016 \ 2DE16A5677BACA39E1D68C30DCB14ABE22A6179BAC Camerfirma, S.A. CHAMBERS OF COMMERCE ROOT - 2016 \ 2DE16A5677BACA39E1D68C30DCB14ABE22A6179B
 19. Comodo \ Sectigo (CCA) \ EE869387FFFD8349AB5AD14322588789A457B012Comodo \ Sectigo (CCA) \ EE869387FFFD8349AB5AD14322588789A457B012
 20. Comodo \ Sectigo (AAA) \ D1EB23A46D17D68FD92564C2F1F1601764D8E349Comodo \ Sectigo (AAA) \ D1EB23A46D17D68FD92564C2F1F1601764D8E349
 21. Comodo \ SECTIGO ECC \ D1CBCA5DB2D52A7F693B674DE5F05A1D0C957DF0Comodo \ Sectigo ECC \ D1CBCA5DB2D52A7F693B674DE5F05A1D0C957DF0
 22. Comodo \ Sectigo \ AFE5D244A8D1194230FF479FE2F897BBCD7A8CB4Comodo \ Sectigo \ AFE5D244A8D1194230FF479FE2F897BBCD7A8CB4
 23. Comodo \ SECTIGO ECC \ 9F744E9F2B4DBAEC0F312C50B6563B8E2D93C311Comodo \ Sectigo ECC \ 9F744E9F2B4DBAEC0F312C50B6563B8E2D93C311
 24. Comodo \ Sectigo \ 2B8F1B57330DBBA2D07A6C51F70EE90DDAB9AD8EComodo \ Sectigo \ 2B8F1B57330DBBA2D07A6C51F70EE90DDAB9AD8E
 25. Comodo \ Sectigo (addtrust) — \ 02FAF3E291435468607857694DF5E45B68851868Comodo \ Sectigo (AddTrust) \ 02FAF3E291435468607857694DF5E45B68851868
 26. \Główny urząd certyfikacji GlobalSign GlobalSign — R1 \ B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829CGlobalSign \ GlobalSign Root CA - R1 \ B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C
 27. \Główny urząd certyfikacji GlobalSign GlobalSign-R3 \ D69B561148F01C77C54578C10926DF5B856976ADGlobalSign \ GlobalSign Root CA - R3 \ D69B561148F01C77C54578C10926DF5B856976AD
 28. \Główny urząd certyfikacji GlobalSign GLOBALSIGN ECC — R5 \ 1F24C630CDA418EF2069FFAD4FDD5F463A1B69AAGlobalSign \ GlobalSign ECC Root CA - R5 \ 1F24C630CDA418EF2069FFAD4FDD5F463A1B69AA
 29. Powierz \ \ B31EB1B740E36C8402DADC37D44DF5D4674952F9Entrust \ Entrust \ B31EB1B740E36C8402DADC37D44DF5D4674952F9
 30. Powierzanie \ Entrust.NET \ 8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4Entrust \ Entrust.net \ 8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4
 31. Powierzenie \ (2048) \ 503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431Entrust \ Entrust (2048) \ 503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431
 32. Powierz \ główny urząd certyfikacji — EC1 \ 20D80640DF9B25F512253A11EAF7598AEB14B547Entrust \ Entrust Root Certification Authority - EC1 \ 20D80640DF9B25F512253A11EAF7598AEB14B547
 33. Powierzenie \ głównego urzędu certyfikacji — G4 \ 14884E862637B026AF59625C4077EC3529BA9601Entrust \ Entrust Root Certification Authority - G4 \ 14884E862637B026AF59625C4077EC3529BA9601
 34. Globalny cyfrowy urząd cyberbezpieczeństwa., Ltd. \GDCA TrustAUTH R5 root \ 0F36385B811A25C39B314E83CAE9346670CC74B4Global Digital Cybersecurity Authority Co., Ltd. \ GDCA TrustAUTH R5 ROOT \ 0F36385B811A25C39B314E83CAE9346670CC74B4

Uwaga

 • System Windows 10 pozwala nam zatrzymać ufanie elementom głównym lub EKU przy użyciu właściwości "NotBefore" lub "Disable", co pozwala na usunięcie niektórych funkcji certyfikatu głównego bez całkowitego usunięcia.Windows 10 allows us to stop trusting roots or EKU's using the "NotBefore" or "Disable" properties, both of which allow us to remove certain capabilities of the root certificate without complete removal. Te funkcje nie są dostępne w wersjach wcześniejszych niż Windows 10.These features are not available on versions prior to Windows 10. Ta zmiana nie wpłynie na wcześniejsze wersje systemu Windows.Earlier versions of Windows will be unaffected by this change.
 • Daty NotBefore i Disable są ustawiane jako pierwszy dzień miesiąca w wersji.The NotBefore and Disable dates are set for the first day of the release month. Oznacza to, że wpłynie to na wszystkie certyfikaty wydane po 1 kwietnia.This means that all certificates issued after April 1st will be affected.
 • Pakiet aktualizacji będzie dostępny do pobrania i przetestowania w:https://aka.ms/CTLDownloadThe update package will be available for download and testing at: https://aka.ms/CTLDownload
 • Podpisy na listach zaufania certyfikatów (CTL) dla programu zaufanego elementu głównego firmy Microsoft uległy zmianie z podwójnego podpisywania (SHA-1/SHA-2) tylko do algorytmu SHA-2.Signatures on the Certificate Trust Lists (CTLs) for the Microsoft Trusted Root Program changed from dual-signed (SHA-1/SHA-2) to SHA-2 only. Nie jest wymagane wykonanie jakiejkolwiek czynności przez klienta.No customer action required. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsusFor more information, please visit: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus