Informacje o wersji — program zaufanego certyfikatu głównego firmy MicrosoftRelease notes - Microsoft Trusted Root Certificate Program

Program zaufanego certyfikatu głównego firmy Microsoft zwalnia zmiany w naszym magazynie głównym w erze comiesięcznym, z wyjątkiem grudnia.The Microsoft Trusted Root Certificate Program releases changes to our Root Store on a monthly cadence, except for December. Publicznie można oczekiwać następujących erze dla wydań:The public can expect the following cadence for releases:

  1. Dodatki i modyfikacje, które nie są przestarzałe, będą uzupełniane miesięcznieAdditions and non-deprecating modifications will be completed any month
  2. Certyfikaty zainicjowane przez urząd certyfikacji (CA) i potwierdzone przez urząd certyfikacji będą miały miejsce nawet w ponumerowanych miesiącachCertificate Authority (CA)-initiated and CA-confirmed deprecations will occur on even numbered months
  3. Zaniechane zainicjowane przez firmę Microsoft zastępują w lutym i sierpniuMicrosoft-initiated deprecations will occur in February and August releases

Jeśli jesteś użytkownikiem certyfikatu, który ma aktywne certyfikaty łańcucha do przestarzałego katalogu głównego, skontaktuj się z urzędem certyfikacji, aby dowiedzieć się, jak zmiany mogą mieć wpływ na certyfikaty.If you are a certificate user who has active certificates chaining up to a deprecating root, please reach out to your CA to understand how changes may impact your certificates. Pakiety aktualizacji będą dostępne do pobrania i przetestowania https://aka.ms/CTLDownloadUpdate packages will be available for download and testing at https://aka.ms/CTLDownload

Pamiętaj, że wymienione zmiany są dokładne w momencie ogłaszania, ale mogą ulec zmianie.Please note, the changes listed are accurate at the time of posting but are subject to change.

Listę uczestników sklepu głównego, zaktualizowanych miesięcznie, można znaleźć tutaj: https://aka.ms/trustcertpartners .A list of Root Store participants, updated monthly, can be found here: https://aka.ms/trustcertpartners.

20202020

Month (Miesiąc)Month Data wydaniaDate of Release Uwagi do wersjiRelease Notes
PaździernikOctober 27 październikaOctober 27 Powiadomienie o wdrożeniu opublikowane w dniu 27 październikaDeployment Notice Posted October 27
WrzesieńSeptember 29 wrześniaSeptember 29 Powiadomienie o wdrożeniu ogłoszone 29 wrześniaDeployment Notice Posted September 29
WrzesieńSeptember 3 wrześniaSeptember 3 Opublikowano powiadomienie dotyczące wdrożenia 3 wrześniaDeployment Notice Posted September 3
SierpieńAugust 25 sierpniaAugust 25 Powiadomienie o wdrożeniu ogłoszone 18 sierpniaDeployment Notice Posted August 18
LipiecJuly 28 lipcaJuly 28 Powiadomienie o wdrożeniu ogłoszone 27 lipcaDeployment Notice Posted July 27
CzerwiecJune 30 czerwcaJune 30 Opublikowano powiadomienie dotyczące wdrożenia 9 czerwcaDeployment Notice Posted June 9
MajMay 19 majaMay 19 Ogłoszone powiadomienie dotyczące wdrożenia 19 majaDeployment Notice Posted May 19
KwiecieńApril 28 kwietniaApril 28 Powiadomienie o wdrożeniu ogłoszone 21 kwietniaDeployment Notice Posted April 21
KwiecieńApril Powiadomienie opublikowano 1 kwietniaNotice Posted April 1
MarzecMarch 24 marcaMarch 24th Powiadomienie o wdrożeniu ogłoszone 18 marcaDeployment Notice Posted March 18
LutyFebruary 25 lutegoFebruary 25th Opublikowano powiadomienie dotyczące wdrożenia 3 lutegoDeployment Notice Posted February 3
January (Styczeń)January 28 styczniaJanuary 28 Opublikowano powiadomienie o wdrożeniu 22 styczniaDeployment Notice Posted January 22

20192019

Month (Miesiąc)Month Data wydaniaDate of Release Uwagi do wersjiRelease Notes
PaździernikOctober 5 listopadaNovember 5 Opublikowano powiadomienie dotyczące wdrożenia 11 październikaDeployment Notice Posted October 11
SierpieńAugust 14 sierpniaAugust 14 Opublikowano powiadomienie o rozmieszczeniu 14 sierpniaDeployment Notice Posted August 14
SierpieńAugust 27 sierpniaAugust 27 Informacje o wdrożeniu ogłoszone 2 sierpniaDeployment Notice Posted August 2
LipiecJuly 10 lipcaJuly 10 Opublikowano powiadomienie dotyczące wdrożenia 11 lipcaDeployment Notice Posted July 11
LipiecJuly 30 lipcaJuly 30 Informacje o wdrożeniu ogłoszone 2 lipcaDeployment Notice Posted July 2
CzerwiecJune 2 lipcaJuly 2 Opublikowano powiadomienie dotyczące wdrożenia 5 czerwcaDeployment Notice Posted June 5
MajMay 28 majaMay 28 Ogłoszone powiadomienie o wdrożeniu 1 majaDeployment Notice Posted May 1
KwiecieńApril 30 kwietniaApril 30 Powiadomienie o wdrożeniu ogłoszone 15 kwietniaDeployment Notice Posted April 15
MarzecMarch 26 marcaMarch 26 Powiadomienie o wdrożeniu ogłoszone 6 marcaDeployment Notice Posted March 6
LutyFebruary 5 marcaMarch 5 Opublikowano powiadomienie o wdrożeniu 19 lutegoDeployment Notice Posted February 19
January (Styczeń)January 29 styczniaJanuary 29 Opublikowano powiadomienie dotyczące wdrożenia 23 styczniaDeployment Notice Posted January 23

20182018

2018 i wcześniejsze dostępne wkrótce2018 and earlier coming soon