Powiadomienie dotyczące wdrażania z września 2019 — zaufany program główny firmy MicrosoftSeptember 2019 Deployment Notice - Microsoft Trusted Root Program

We wtorek, 1 października 2019 firma Microsoft udostępni planowaną aktualizację programu zaufanego certyfikatu głównego firmy Microsoft.On Tuesday, October 1st, 2019, Microsoft will release a planned update to the Microsoft Trusted Root Certificate Program.

W tej wersji zostaną dodane następujące elementy główne:This release will add the following roots:

  1. Element-Trust-root-07 \ 1B1815AF925D140EFC5AF9A1AA55EEBB4FFBC561A-Trust-Root-07 \ 1B1815AF925D140EFC5AF9A1AA55EEBB4FFBC561

Uwaga

  • System Windows 10 pozwala nam zatrzymać ufanie elementom głównym lub EKU przy użyciu właściwości "NotBefore" lub "Disable", co pozwala na usunięcie niektórych funkcji certyfikatu głównego bez całkowitego usunięcia.Windows 10 allows us to stop trusting roots or EKU's using the "NotBefore" or "Disable" properties, both of which allow us to remove certain capabilities of the root certificate without complete removal. Te funkcje nie są dostępne w wersjach wcześniejszych niż Windows 10.These features are not available on versions prior to Windows 10. Ta zmiana nie wpłynie na wcześniejsze wersje systemu Windows.Earlier versions of Windows will be unaffected by this change.
  • Daty NotBefore i Disable są ustawiane jako pierwszy dzień miesiąca w wersji.The NotBefore and Disable dates are set for the first day of the release month. Oznacza to, że wpłynie to na wszystkie certyfikaty wydane od 1 września.This means that all certificates issued after September 1st will be affected.
  • Pakiet aktualizacji będzie dostępny do pobrania i przetestowania w:https://aka.ms/CTLDownloadThe update package will be available for download and testing at: https://aka.ms/CTLDownload