Odcinek

Zrozumienie czytania maszyny

Zrozumienie czytania maszyny (MRC) polega na odpowiadaniu na zapytanie dotyczące danego akapitu kontekstu.

Korzystając z nowatorskiej architektury sieci neuronowej o nazwie Reasoning Network (ReasoNet), naukowcy firmy Microsoft mogli naśladować proces wnioskowania ludzkiego czytelnika. Mając na uwadze pytanie, reasoNets wielokrotnie czyta dokument, za każdym razem koncentrując się na różnych częściach dokumentu, dopóki nie zostanie znaleziona lub utworzona satysfakcjonująca odpowiedź.