Odcinek

Operacjonalizacja modelu ML przy użyciu klastra Azure ML i Kubernetes [Część 4/4]

Ten odcinek programu AI Show jest czwartym (ostatnim) odcinkiem w serii mówiącej o usługach Azure ML Services. Nowe usługi Azure Machine Learning zapewniają zintegrowane, kompleksowe środowisko nauki o danych. Pozwala ono analitykom przygotowywać dane, opracowywać eksperymenty i wdrażać modele na skalę chmury.

W tym odcinku dowiesz się, jak wdrożyć model Machine Learning i zarządzać nim w klastrze Kubernetes zarządzanym przez usługę Azure Container Service.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Tworzenie bezpłatnego konta (azure)

Azure
Usługa Machine Learning