Odcinek

Dodawanie niestandardowych danych do metody uwierzytelniania

Joe Stagner będzie kontynuować eksplorację uwierzytelniania ASP.NET przez skonfigurowanie metody uwierzytelniania w celu dodania danych niestandardowych do biletu uwierzytelniania używanego przez ASP.NET. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego pokazu, samouczek znajduje się tutaj.