Odcinek

[Instrukcje I:] Konfigurowanie powiadomień e-mail dotyczących monitorowania kondycji w witrynie sieci Web ASP.NET

W tym filmie wideo Chris Pels pokazuje, jak skonfigurować powiadomienie e-mail dotyczące monitorowania kondycji w witrynie internetowej ASP.NET. Najpierw zobacz, jak skonfigurować wysyłanie wiadomości e-mail w witrynie internetowej ASP.NET za pomocą elementu w pliku web.config. Następnie dowiesz się, jak dodać element SimpleMailWebEventProvider, który wysyła wiadomości e-mail na potrzeby zdarzeń monitorowania kondycji jako dostawca. Następnie zapoznaj się ze standardowymi zdarzeniami monitorowania kondycji, które mogą być używane z powiadomieniem e-mail, sprawdzając konfigurację monitorowania kondycji na poziomie komputera. Po przejrzeniu dostępnych zdarzeń zobacz regułę zaimplementowaną, która mapuje "Wszystkie zdarzenia" na dostawcę poczty e-mail. Po uruchomieniu witryny internetowej kilka wiadomości e-mail zostanie wysłanych i zbadanych, kiedy są one odbierane w Outlook. Na koniec omówiono niektóre podstawowe zasady, które zdarzenia mogą być mapowane na dostawcę poczty e-mail monitorowania kondycji.