Odcinek

Jak mogę zaimplementować modele wyświetlania w celu zarządzania danymi dla widoków MVC ASP.NET?

W tym filmie wideo Chris Pels pokazuje, jak używać koncepcji "View Model" do zarządzania danymi dla widoków ASP.NET MVC. Najpierw tworzony jest przykładowy projekt MVC, który używa elementu ViewDataDictionary do spakowania i przekazywania danych z kontrolera do widoku. Następnie zostanie utworzona klasa reprezentująca model widoku dla widoku w przykładowym projekcie MVC. W ramach tej implementacji omówiono zalety podejścia do modelu widoku. Na koniec omówimy sposób partycjonowania logiki aplikacji podczas korzystania z implementacji modelu widoku.