Odcinek

Blazor w chmurze: hostowanie aplikacji SPA w języku C# jako statycznej witryny internetowej na platformie Azure Storage

Jeremy Likness dołącza do Donovan Brown, aby pokazać, jak Blazor umożliwia korzystanie z aplikacji C# i .NET SPA (jednostronicowych) do uruchamiania we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, nawet przeglądarkach mobilnych bez wtyczek. Dowiedz się, jak hostować go przy użyciu niedrogiej usługi Azure Storage, statycznych witryn internetowych i opcjonalnej CDN.

Przejdź do: 

[02:10] Rozpoczęcie pokazu 

Azure