Odcinek

Proaktywne monitorowanie potoków Azure Data Factory przy użyciu alertów

Integracja danych jest złożona i pomaga organizacjom łączyć dane i złożone procesy biznesowe w środowiskach danych hybrydowych. Wzrost ilości, różnorodności i szybkości danych doprowadził do opóźnień w monitorowaniu i reagowaniu na problemy. Organizacje chcą zmniejszyć ryzyko błędów związanych z integracją danych i wpływu na inne procesy podrzędne.

Ręczne podejścia do monitorowania projektów integracji danych są nieefektywne i czasochłonne. W związku z tym organizacje chcą mieć zautomatyzowane procesy do monitorowania projektów integracji danych i zarządzania nimi w celu usunięcia nieefektywności i przechwytywania problemów, zanim wpłyną one na cały system.

W tym odcinku Gaurav Malhotra dołącza do Scotta Hanselmana, aby pokazać, jak organizacje mogą teraz poprawić produktywność operacyjną, tworząc alerty dotyczące zdarzeń integracji danych (powodzenie/niepowodzenie) i proaktywnie monitorują swoje fabryki danych platformy Azure.

Przejdź do: 

[01:32] Rozpoczęcie pokazu 

z

Azure
Data Factory