Odcinek

Skalowanie aplikacji w chmurze przy użyciu Azure Cache for Redis

Ye Gu dołącza Scott Hanselman do omówienia Azure Cache for Redis, popularnego magazynu danych typu open source w pamięci, który używa pamięci DRAM do przechowywania najczęściej używanych lub wrażliwych na czas danych do szybkiego pobierania. Dzięki niej można tworzyć aplikacje na platformie Azure, które obsługują miliony żądań na sekundę w dół do opóźnienia podrzędnego milisekund. Teraz Azure Cache for Redis staje się jeszcze bardziej zaawansowana dzięki integracji usługi Redis Enterprise we współpracy z usługą Redis Labs.

[0:00:00]— Wprowadzenie
[0:00:46]— Prezentacja
[0:06:34]— Pokaz
[0:15:48]— omówienie dyskusji &

Azure