Odcinek

Bezpieczny dostęp do serwera interfejsu API przy użyciu autoryzowanych zakresów adresów IP w usłudze AKS

W usłudze Kubernetes serwer interfejsu API jest centralnym sposobem interakcji z klastrem i zarządzania nim. Aby zwiększyć bezpieczeństwo klastra na serwerze Azure Kubernetes, Ruchika Gupta pokazuje Scott Hanselman, jak ograniczyć dostęp do serwera interfejsu API do ograniczonego zestawu zakresów adresów IP.

[0:02:23] — pokaz

Azure