Odcinek

Pokaz: konwertowanie ciągów na liczby [20 z 51]

Podczas pracy z danymi spoza aplikacji może nie być automatycznie odczytywany jako oczekiwany typ danych. Może to spowodować problemy, gdy spodziewasz się liczby, ale język JavaScript traktuje go jako ciąg. Zobacz, jak można konwertować ciągi na liczby.

#JavaScript #Beginners #Tutorial #NodeJS