Odcinek

Wprowadzenie z uzyskiwaniem dostępu do usługi Azure Data Explorer przy użyciu platformy Apache Spark na potrzeby Azure Synapse Analytics

W tym odcinku usługi Data Exposed Manoj Raheja pokazuje nam, jak bezproblemowo zintegrować się z usługą Azure Data Explorer z platformy Apache Spark na potrzeby usługi Azure Synapse Analytics.

[01:13] Omówienie usługi Azure Data Explorer
[02:52] Łącznik usługi Azure Data Explorer dla Azure Synapse
[05:20] Pokaz
[09:20] Wprowadzenie

Zasobów:
Połączenie do usługi Azure Data Explorer przy użyciu platformy Apache Spark dla usługi Azure Synapse Analytics
GitHub (przykładowy kod)