Odcinek

| laboratorium DevOps | serii Hashicorp Odcinek 1 | Terraform 1.0

W tym pierwszym odcinku naszej serii Hashicorp Kyle Ruddy dołącza do kwietnia, aby pokazać, jak za pomocą narzędzia terraform zarządzać platformą Azure i usługą Github przy użyciu kodu. Podczas gdy wiele osób używa go tylko do aprowizowania infrastruktury, w rzeczywistości zarządza wszelkiego rodzaju rzeczy! Sprawdź to.

Idź do:
[00:57] Omówienie funkcji narzędzia Terraform 1.0
[02:14] Zgodność programu Terraform 1.0 i wcześniejszych wersji
[03:21] Proces uaktualniania do programu Terraform 1.0

Dowiedz się więcej: 
Obietnice zgodności programu Terraform 1.0
https://www.terraform.io/docs/language/v1-compatibility-promises.html
Przewodnik uaktualniania narzędzia Terraform
https://www.terraform.io/upgrade-guides/1-0.html
Wprowadzenie przy użyciu narzędzia Terraform na platformie Azure
https://learn.hashicorp.com/collections/terraform/azure-get-started

Azure DevOps Docs https://aka.ms/AzureDevOps/Docs
Azure DevOps YouTube https://aka.ms/AzureDevOpsYouTube
Śledź kwiecień https://twitter.com/TheAprilEdwards
Śledź Kyle https://twitter.com/kmruddy

GitHub