Odcinek

Zdalne zarządzanie stanem za pomocą programu Terraform Cloud

Terraform Cloud firmy HashiCorp to platforma SaaS, na której można łatwiej współpracować nad konfiguracjami programu Terraform za pomocą zdalnie przechowywanych, wersjonowanych i udostępnionych plików stanu programu Terraform. Dowiedz się, jak łatwo rozpocząć wdrażanie zasobów platformy Azure.

Przejdź do: 

  • [03:05] — Pokaz: tworzenie obszaru roboczego programu Terraform Cloud w celu utworzenia grupy zasobów platformy Azure i zarządzania nią
  • [06:32] — Pokaz: aktualizowanie konfiguracji programu Terraform w celu automatycznego wyzwalania tworzenia dysku zarządzanego platformy Azure

Dowiedz się więcej: 

Tworzenie bezpłatnego konta Azure DevOps