Odcinek

Wprowadzenie przy użyciu programu PowerShell 3.0: (07) Przygotowanie do automatyzacji

Dowiedz się więcej o celach dotyczących automatyzacji i zabezpieczeń programu PowerShell, zasadach wykonywania, zmiennych. Otwórz drzwi, aby bawić się cudzysłowami, pobieranie i wyświetlanie danych wejściowych i innych danych wyjściowych dla skryptów i automatyzacji.

Pełny konspekt kursu: