Odcinek

Wprowadzenie do ASP.NET MVC: (01) Podstawy MVC i ruchomych części

Zapoznaj się z głównymi ruchomymi częściami MVC, sposobem tworzenia projektu początkowego oraz różnicami między mvC i ASP.NET.

Pełny konspekt kursu: