Odcinek

Azure Cosmos DB Certification Study Hall Ep9: Wykonywanie zapytań względem interfejsu API usługi Azure Cosmos DB SQL

Tworzenie zapytań dotyczących interfejsu API SQL usługi Azure Cosmos DB przy użyciu języka zapytań SQL.

Cele szkolenia

 • Tworzenie i wykonywanie zapytania SQL
 • wyniki zapytania Project
 • Używanie wbudowanych funkcji w zapytaniu

Rozdziałów

 • 00:00 — Wprowadzenie
 • 08:38 — cele Edukacja
 • 11:30 — Omówienie różnicy między odczytami punktów i zapytaniami w usłudze Azure Cosmos DB
 • 28:25 — Omówienie języka zapytań SQL
 • 30:45 — Tworzenie zapytań przy użyciu SQL
 • 35:29 — wyniki zapytania Project
 • 46:38 — Wykonywanie zapytań względem tablic
 • 51:32 — Implementowanie zapytań dotyczących sprawdzania typów
 • 60:08 — Korzystanie z wbudowanych funkcji
 • 62:20 — Obsługa daty i godziny przy użyciu funkcji systemowych
 • 67:55 — Wykonywanie zapytań w zestawie SDK
 • 70:58 — Ćwiczenie: wykonywanie zapytania przy użyciu zestawu SDK interfejsu API usługi Azure Cosmos DB SQL
 • 79:50 — Niektóre najlepsze rozwiązania
 • 82:56 — Test wiedzy
 • 87:57 — Podsumowanie i wnioski

Połącz

Cosmos DB