Odcinek

Krok po kroku: wdrażanie klastra Windows Server 2016 Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D) w usłudze Microsoft Azure

W tym krótkim filmie wideo omówimy wdrażanie klastra Windows Server 2016 Bezpośrednie miejsca do magazynowania (S2D) w subskrypcji Microsoft Azure przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager (ARM).

Szablony usługi ARM usprawniają proces aprowizacji złożonych rozwiązań w chmurze. W tym scenariuszu będziemy korzystać z dwóch szablonów usługi ARM z galerii szablonów Szybki start platformy Azure :

Te szablony mogą być używane razem, jak pokazano w filmie wideo, lub oddzielnie, aby aprowizować tylko część ogólnego rozwiązania.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z następującymi dodatkowymi zasobami:

Azure