Odcinek

Klastrowanie w Orleanie

Za pomocą programu Microsoft Orleans można tworzyć aplikacje skalowane z jednego serwera lokalnego do globalnie rozproszonego i wysoce dostępnego w chmurze.

W tym odcinku Reuben Bond dołącza do Cecila, aby wyjaśnić nam, jak możemy użyć wbudowanej funkcji klastrowania w Orleanie i jak działa w tle.

  • [01:15] — Omówienie klastrowania
  • [03:17] — Konfigurowanie klastrowania w kodzie
  • [04:24] — Przeglądanie tabeli członkostwa
  • [05:14] — Klastry heterogeniczne
  • [07:06] — Monitorowanie kondycji silosu
  • [13:28] — Szczegółowe informacje na temat monitorowania kondycji
  • [17:00] — Zasoby w klastrze Orleanu

 

Przydatne linki