Odcinek

Devops dla deweloperów ASP.NET Pt. 3 — Śledzenie elementów roboczych

Możliwość wizualizacji pracy przed nami jest integralną częścią sukcesu każdego projektu oprogramowania. Dzięki Azure Boards można szybko i łatwo rozpocząć śledzenie zadań, funkcji i usterek skojarzonych z projektem. 

W części 3 naszej serii DevOps For ASP.NET Developers (Deweloperzy ASP.NET), Abel i Jeremy mogą rozpocząć pracę z planowaniem agile przy użyciu Azure Boards.

  • [00:34] — Eksplorowanie Azure Boards
  • [02:34] — Tworzenie nowego projektu w Azure Boards
  • [05:46] — Podział historii użytkowników na zadania
  • [07:46] — Wizualizacja pracy w widoku przebiegu
  • [10:41] — Dostosowywanie historii użytkowników i pływaków
  • [12:55] — Prognozowanie prędkości przy użyciu wykresów przepływowych
  • [14:30] — Dostosowywanie procesu przepływu pracy
  • [18:01] — integracja GitHub z Azure Boards

Odcinek 4

Przydatne linki