Odcinek

Jedno pytanie deweloperskie z Raymond Chen — dlaczego numery kompilacji nie są resetowane po wydaniu wersji głównej?

Dlaczego Windows 10 numery kompilacji są zawsze w górę? Czy kiedykolwiek idą w dół? Dlaczego nie zresetować numeru kompilacji po wersji głównej? Dlaczego nie pozwól Raymond wyjaśnić?

Przeczytaj blog Raymonda: http://aka.ms/oldnewthing