Odcinek

Samouczek 10 — badanie przecieków pamięci stertowej platformy .NET :P art1 — zbieranie danych

Ten film jest pierwszym w dwuczęściowym filmie na temat badania "wycieku pamięci GC". W tym filmie omówiono rzeczywisty wyciek pamięci, który został znaleziony i poprawiony w samym programie PerfView. W pierwszej części omówiono, w jaki sposób prawdopodobnie znaleziono wyciek (obserwując wzrost pamięci przy użyciu menedżera zadań lub narzędzia simmiar), i że potrzebna jest pewna ostrożność, ponieważ nie wszystkie wzrosty pamięci są ołowiem. Znak rozpoznawczy przecieku jest nieograniczony podczas powtarzania operacji.

Omówiona jest również podstawowa teoria tworzenia dwóch migawek, jedna jako punkt odniesienia, a druga po wykonaniu operacji, która powinna zwrócić aplikację do tej samej konfiguracji pamięci.

Aftet oglądając to należy obejrzeć drugą część tego filmu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, obejrzyj film na temat języka GC Memory Investigation Basics. Możesz również zainteresować się całą serią samouczków programu PerfView.