Odcinek

00 | Wprowadzenie do kursu

Krótki kurs dla osób, które z PowerShell swoją przygodę dopiero co rozpoczęli lub zamierzają to zrobić. Przeznaczony głównie dla osób zajmujących się administracją IT, ponieważ tam języki skryptowe są niezbędne. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe informacje będące wprowadzeniem do tematu, a także pierwsze kroki w pisaniu skryptów.