Odcinek

03 | Przykłady skryptów

W tej części przedstawione zostały najważniejsze polecenia PowerShell i ich zastosowanie.