Dokumentacja szablonu usługi Azure Resource Manager jest teraz dostępna

Opublikowaliśmy nową dokumentację dotyczącą tworzenia szablonów usługi Azure Resource Manager. Dokumentacja zawiera zawartość referencyjną, która przedstawia składnię JSON i wartości właściwości wymaganych podczas dodawania zasobów do szablonów.

JSON reference

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z usługi Resource Manager i szablonów, zobacz Omówienie usługi Azure Resource Manager, aby zapoznać się z terminami i pojęciami dotyczącymi usługi Azure Resource Manager.

Uproszczone tworzenie szablonu przez kopiowanie danych JSON bezpośrednio do szablonu

Dokumentacja referencyjna szablonu ułatwia poznanie dostępnych typów zasobów i wartości, których można używać w szablonach. Obejmuje ona numer wersji interfejsu API do użycia dla każdego typu zasobu i wszystkie prawidłowe właściwości. Wystarczy skopiować podany kod JSON do sekcji zasobów szablonu i edytować wartości na potrzeby danego scenariusza.

Tabele właściwości opisują dostępne wartości.

JSON reference ## Znajdowanie typu zasobu Okienko po lewej stronie umożliwia łatwe nawigowanie po dostępnych typach. Jeśli jednak znasz typ zasobu, możesz do niego przejść bezpośrednio za pomocą adresu URL o następującym formacie:

https://docs.microsoft.com/azure/templates/{provider-namespace}/{resource-type}

Na przykład zawartość referencyjna bazy danych SQL jest dostępna pod adresem:

https://docs.microsoft.com/azure/templates/microsoft.sql/servers/databases

show navigation

Przekaż nam swoją opinię

Zawartość referencyjna dla szablonów reprezentuje nowy typ dokumentacji w witrynie docs.microsoft.com. Jeśli podczas tworzenia swoich szablonów za pomocą tej dokumentacji uznasz, że można ją ulepszyć, przekaż nam informacje, jak to zrobić. Napisz o swoich wrażeniach w opinii.