Przewodnik po witrynie Microsoft Learn

Ten wpis został napisany przez Dana Fernandeza, głównego menedżera programu grupy dla witryny docs.microsoft.com.

Omówienie

Microsoft Learn to najprostszy sposób zapoznawania się z produktami i usługami w procesie opartego na zadaniach, interaktywnego uczenia, które obejmuje ponad 80 godzin bezpłatnej zawartości zlokalizowanej na 23 różne języki i dotyczącej platformy Azure oraz usług Dynamics, Power Apps i Flow, a także w przyszłości kolejnych rozwiązań. Więcej informacji można znaleźć w wpisie Introducing Microsoft Learn (Wprowadzenie do witryny Microsoft Learn) w naszym blogu.

Witryna Learn obejmuje:

 • Ponad 80 godzin bezpłatnej zawartości szkoleniowej w 23 różnych językach
 • Bezpłatny dostęp przez określony czas na potrzeby tworzenia zasobów platformy Azure i zarządzania nimi przy użyciu piaskownicy witryny Learn — karta kredytowa nie jest wymagana
 • Nauka przez praktykę z samouczkami krok po kroku w interaktywnych środowiskach kodowania
 • Śledzenie postępu, sprawdzanie wiedzy i weryfikowanie skryptów w celu zdobywania punktów, osiągnięć, trofeów i poziomów

Wyszukiwanie i filtrowanie zawartości

Całą dostępną zawartość szkoleniową można łatwo odnajdować za pośrednictwem strony przeglądania. Oferuje ona możliwość wyszukiwania tekstu i filtrowania wyników według różnych tagów, takich jak na przykład:

 • Stanowisko: administrator, deweloper, architekt rozwiązań, analityk biznesowy, użytkownik biznesowy
 • Poziom: początkujący lub średnio zaawansowany
 • Produkt: usługi Virtual Machines, Storage, Power Apps, Power BI i inne

Filtrowanie zawartości chmury dla deweloperów na stronie przeglądania

Moduły i ścieżki szkoleniowe

Cała zawartość szkoleniowa jest zorganizowana w ramach modułów zawierających od 5 do 7 kroków (zwanych również jednostkami), które dotyczą wybranego tematu i trwają około 30–60 minut. Jak pokazano poniżej, każdy moduł zawiera omówienie, zestaw celów szkolenia, czas wymagany w przypadku każdej jednostki, wymagania wstępne obraz liczbę przyznawanych punktów doświadczenia (XP).

Wprowadzenie do modułu platformy Azure

Ścieżki szkoleniowe to uporządkowane listy modułów, które obejmują szeroką gamę tematów, takie jak przedstawiona poniżej ścieżka szkoleniowa Projektowanie wspaniałych rozwiązań na platformie Azure.

Ścieżka szkoleniowa Projektowanie wspaniałych rozwiązań na platformie Azure

Zasoby platformy Azure dostępne bezpłatnie przez określony czas dzięki piaskownicy witryny Learn

W przypadku nowych klientów poznawanie platformy usług w chmurze może być irytujące, jeśli weźmiemy pod uwagę konieczność użycia karty kredytowej i numeru telefonu komórkowego do zweryfikowania bezpłatnego konta. Istniejący klienci nie chcą również używać produkcyjnej subskrypcji platformy Azure swojej firmy na potrzeby nauki. Aby usunąć przeszkody w procesie uczenia, utworzyliśmy piaskownicę witryny Learn, która przez określony czas oferuje bezpłatny dostęp do subskrypcji chmury bez konieczności używania karty kredytowej. Pozwala ona na poznawanie i tworzenie zasobów oraz zarządzanie nimi bez obaw związanych z „zakłócaniem produkcji”.

Aktywowanie piaskownicy witryny Sandbox

Nauka przez praktykę w usłudze Azure Cloud Shell

Inna kluczowa opinia klientów jest taka, że filmy wideo i tekst są ważne, ale wolą oni uczyć się przez praktykę. Aby udostępnić tę możliwość, zintegrowaliśmy usługę Azure Cloud Shell, która pozwala na uruchamianie kodu wiersza polecenia platformy Azure, programu Azure PowerShell, platformy .NET, środowiska Node.js oraz języków Java, Go i Python bezpośrednio w powłoce lub korzystanie z wielu udostępnionych narzędzi wiersza polecenia, takich jak Git, Kubectl, Helm i inne. Wszystkie te rozwiązania są dostępne bezpośrednio z przeglądarki bez konieczności instalacji ani konfiguracji.

Uruchamianie usługi Cloud Shell

Edytowanie kodu interaktywnego

Usługa Azure Cloud Shell obejmuje również oparty na przeglądarce edytor kodu, który możesz otworzyć, wpisując ciąg code .. Udostępnia on podstawową funkcję wyróżniania składni, która pozwala na szybkie tworzenie i edytowanie kodu lub plików konfiguracji w znanym środowisku.

Otwieranie edytora usługi Cloud Shell

Testy wiedzy

Testy wiedzy to zestawy pytań typu Wybór wielokrotny, które zaprojektowano jako wsparcie procesu uczenia i interpretacji uzyskanych informacji. Jednym z kluczowych celów testów wiedzy jest skoncentrowanie się na materiałach szkoleniowych, a nie na tym, „czy mam rację”. Użytkownik nie jest karany za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi, a my udostępniamy także kontekst i informacje objaśniające, dlaczego wybrane odpowiedzi są niewłaściwe.

Test wiedzy typu Wybór wielokrotny

Walidacja zadania

Aby umożliwić sprawdzenie, czy zadania szkoleniowe zostały ukończone pomyślnie, dodaliśmy operację Walidacja zadania. Na przykład poniżej możesz zobaczyć, jak używamy usługi Azure Resource Manager do sprawdzania, czy maszyna wirtualna platformy Azure utworzona w module przez użytkownika została prawidłowo wdrożona.

Weryfikowanie tworzenia maszyny wirtualnej

Punkty, osiągnięcia, trofea i poziomy

Dodaliśmy także pewien poziom grywalizacji, aby umożliwić przyjemne i łatwe śledzenie oraz udostępnianie osiągnięć procesu uczenia w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. Obejmuje to następujące działania:

 • Punkty: zdobywane po ukończeniu jednostki w module.
 • Osiągnięcia: zdobywane po ukończeniu wszystkich jednostek w module (jak pokazano poniżej).
 • Trofea: zdobywane po ukończeniu wszystkich modułów w ścieżce szkoleniowej.
 • Poziomy: im więcej punktów zdobywasz, tym wyższy jest Twój poziom.

Odblokowywanie osiągnięcia

Profil techniczny

W ramach początkowej rejestracji konfigurujesz również profil użytkownika, aby udostępniać innym użytkownikom punkty, osiągnięcia, trofea i poziom.

Profil techniczny

Chcemy poznać Twoją opinię

Chcemy jeszcze bardziej ulepszyć witrynę Microsoft Learn, więc potrzebujemy Twojej opinii — powiedz nam, co myślisz o tej witrynie, w serwisach GitHub i Twitter.