IDiaEnumFrameData::frameByVA

Zwraca ramkę według adresu wirtualnego (VA).

Składnia

HRESULT frameByVA( 
   ULONGLONG       virtualAddress,
   IDiaFrameData** frame
);

Parametry

virtualAddress

[in] Va (Va) ramki zainteresowania.

ramowe

[out] Zwraca obiekt IDiaFrameData reprezentujący ramkę zawierającą podany adres.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli żadna ramka nie pasuje do określonego adresu. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Zobacz też