IDiaFrameData::get_allocatesBasePointer

Pobiera flagę wskazującą, czy wskaźnik podstawowy jest przydzielony dla kodu w tym zakresie adresów. Ta metoda jest przestarzała.

Składnia

HRESULT get_allocatesBasePointer ( 
   BOOL* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca TRUE wartość , jeśli przydzielono wskaźnik podstawowy; w przeciwnym razie zwraca wartość FALSE .

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Ta właściwość powinna być używana tylko przez kod, do którego wcześniej uzyskiwano dostęp FPO_DATA, lub gdy ciąg programu zwracany przez metodę IDiaFrameData::get_program to NULL . W przeciwnym razie ciąg programu zawiera wszystkie informacje potrzebne do obliczenia poprzednich wartości rejestru.

Zobacz też