IDiaFrameData::get_lengthBlock

Pobiera długość (w bajtach) bloku kodu opisanego w ramce.

Składnia

HRESULT get_lengthBlock ( 
   DWORD* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca liczbę bajtów kodu w ramce.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Wartość zwracana przez tę metodę jest zwykle używana w interpretacji ciągu programu (zobacz metodę IDiaFrameData::get_program, aby uzyskać definicję ciągu programu).

Zobacz też