IDiaFrameData::get_systemExceptionHandling

Pobiera flagę wskazującą, czy obsługa wyjątków systemowych jest w mocy.

Składnia

HRESULT get_systemExceptionHandling ( 
   BOOL* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca TRUE wartość , jeśli obsługa wyjątków systemowych jest w mocy. W przeciwnym razie zwraca wartość FALSE .

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Obsługa wyjątków systemowych jest częściej znana jako obsługa wyjątków strukturalnych.

Aby ustalić, czy obsługa wyjątków języka C++ jest w mocy, wywołaj metodę IDiaFrameData::get_cplusplusExceptionHandling.

Zobacz też