IDiaFrameData::get_virtualAddress

Pobiera wirtualny adres (VA) kodu dla ramki.

Składnia

HRESULT get_virtualAddress ( 
   ULONGLONG* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca wirtualny adres kodu dla ramki.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Zobacz też